Studia, nowe kierunki, szansa na pracę?

Jako, że studia w Polsce tracą na wartości, ponieważ kształcą bezrobotnych, wiele uczelni postanowiło otworzyć nowe kierunki celujące w obecne zapotrzebowanie firm.

Jednym z nowych kierunków jest biofizyka nanobiomedyczna. Po tym kierunku bazującym na przedmiotach ścisłych będzie można znaleźć pracę głównie w ośrodkach badawczo-rozwojowych pracujących m.in. dla przemysłu. Kolejną propozycją dla tegorocznych maturzystów jest otwierany na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunek uczący o buddyzmie.

Buddologia ma uczyć nie tylko filozofii i historii, ale też jednego z buddyjskich języków. Po tych studiach absolwenci mają być przygotowani np. na współpracę z firmami azjatyckimi, których coraz więcej działa na terenie Polski. Akademia Górniczo-Hutnicza proponuje wirtotechnologię – kierunek studiów związany z technologiami komputerowymi wykorzystywanymi w odlewnictwie.

Kilka uczelni zdecydowało się poszerzyć ofertę kierowaną do uczniów o marketing internetowy, który dotychczas był głównie opcją podyplomową. Po raz pierwszy na świecie zostanie otworzony kierunek górnictwo morskie. Można studiować na nim w Szczecinie i Krakowie. Kognitywistykę, czyli naukę o możliwościach poznania ludzkiego umysłu na wielu płaszczyznach można studiować w 3 miastach.

Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej to studia podyplomowe w Katowicach mające kształcić menedżerów i animatorów kultury. Brakuje też specjalistów z zakresu przesyłu, składowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Tym zajmą się absolwenci transportu LNG i eksploatacji terminali.