Wyposażenie roweru – zmiany przepisów

wyposażenie roweru - nowe przepisy

grevillea. (Flickr)

Od dzisiaj (8 października) wchodzą w życie zmiany w przepisach ustalających, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru.

Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 roku, które reguluje kwestie wyposażenia roweru poruszającego się po publicznych drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji były dostępne od 7 września, w życie wchodzą od dzisiaj (z wyjątkami).

Po nowelizacji rozporządzenia obowiązkowe wyposażenie roweru to:

 • minimum jedno światło z przodu (białe lub żółte selektywne)
 • minimum jedno światło z przodu (barwy czerwonej) oraz jeden odblask (barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkątny)
 • przyczepka rowerowa powinna być wyposażona  – analogicznie jak powyżej w światła tylne; jeśli jest szersza od roweru, w światło pozycyjne białe z przodu
 • na każdym kole musi się znaleźć przynajmniej jedno światło odblaskowe, przy czym dopuszczalny jest kolor żółty (także na pedałach)
 • dopuszcza się odblaski w kształcie pierścienia (także na oponach) na kołach rowerów, wózków rowerowych oraz przyczepek rowerowych
 • rower musi być wyposażony w sygnał ostrzegawczy (np. dzwonek) o nieprzeraźliwym dźwięku
 • od 1 stycznia 2013 rowery, których konstrukcja uniemożliwia sygnalizowanie skrętu poprzez wyciągnięcie ręki, muszą być wyposażone w kierunkowskazy
 • rower musi posiadać przynajmniej jeden działający hamulec
 • zarówno przednie, jak i tylne światła, mogą być migające
 • światła pozycyjne mogą być demontowane, gdy warunki nie wymagają ich użycia
 • światła muszą być zamontowane na wysokości od 25 do 150 cm nad powierzchnią jezdni (od stycznia 2013 roku)
 • światła odblaskowe i pozycyjne mają być widoczne z odległości 150 m
The following two tabs change content below.