Spożywanie i sprzedaż alkoholu – nowe regulacje

Ministerstwo Zdrowia opracowało nowe regulacje dotyczące spożywania i sprzedaży alkoholu. Projekt ustawy trafił już pod obrady Rady Ministrów. Zawiera m.in. zmiany istotne dla Euro 2012.

Nowa ustawa wprowadzi trzy zasadnicze zmiany:

1. Na stadionach podczas imprez masowych będzie można spożywać piwo, o ile w tym czasie na terenie obiektu będzie prowadzona sprzedaż tego napoju. Jest to wynikiem zobowiązań, jakie wzięło na siebie nasze państwo podpisując umowę o organizacji Euro 2012 – zawarta jest tam klauzula o umożliwieniu sprzedaży piwa na stadionach. Wyjątkiem będą tzw. imprezy o podwyższonym ryzyku, Na meczach opatrzonych taką etykietą będzie obowiązywał całkowity zakaz spożywania alkoholu – osoba próbująca wnieść napój wyskokowy będzie ukarana grzywną lub nawet ograniczeniem wolności. Poza tym sprzedaż będzie niedozwolona na terenie basenów, kąpielisk i zakładów opieki zdrowotnej.

2. Lekarze z izby wytrzeźwień będą mieli większe uprawnienia, jeżeli chodzi o stosowanie środków przymusu bezpośredniego. Zgodnie z nimi pojawi się możliwość podania leków na siłę oraz odizolowania agresywnej pianej osoby w pustym pomieszczeniu. Prawo do odizolowania nietrzeźwego zyska także komendant jednostki, funkcjonariusze zaś będą mogli stosować przetrzymanie i unieruchomienie. Do tego pojawiła się propozycja powiększenia kosztów pobytu na izbie wytrzeźwień – rachunek mógłby wynieść nawet 1/4 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

3. Proponuje się, aby zniknął przepis umożliwiający sądowi skierowanie na leczenie osoby chorej na alkoholizm. Argumentem jest niska skuteczność terapii przechodzonych wbrew własnej woli oraz fakt, że 1/3 osób ignoruje otrzymany nakaz stawienia się w szpitalu.

4. Łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na handel alkoholem. Zostaną ujednolicone formularze, które w chwili obecnej są różne w każdej gminie. Niestety nie ustalono odgórnie limitu koncesji, jakie może przyznać gmina. Będzie to więc leżało całkowicie w jej gestii.

5. Ekspedient w sklepie alkoholowym będzie mógł odmówić sprzedaży alkoholu, jeśli klient odmówi okazania dowodu tożsamości. Jeżeli zaś sprzeda wyskokowy napój nieletniemu, zapłaci grzywnę w wysokości min. 2,5 tysiąca złotych.

6. Zostanie wprowadzony zakaz prowadzenia pod wpływem alkoholu pojazdów wodnych niemechanicznych (kajaki, łódki, rowery wodne itp.). Złamanie tego przepisu będzie kosztowało winnego przynajmniej 2,5 tysiąca złotych.