Ciężarówki jak trolejbusy

siemens eautostrada

Kto zetknął się z trolejbusami, dla tego koncepcja przedstawiona przez Siemensa nie będzie wielką nowością. Firma ta proponuje rozpoczęcie produkcji ciężarówek z pantografem. Pojazdy te poruszałyby się po e-autostradach – drogach z siecią trakcyjną.

Nowość polega na tym, że pojazdy z pantografem posłużyłyby do transportu towarów, a nie tylko ludzi, oraz że poruszałyby się nie tylko w terenie zurbanizowanym. Siemens zaprezentował swoją koncepcję na Annual Electric Vehicle Symposium w Los Angeles. Proponowane rozwiązanie nie tylko byłoby ekonomiczne, ale też ekologiczne. Oczywiście wdrożenie go wymagałoby nakładów na wyposażenie dróg w sieć trakcyjną, jednak w perspektywie krótkiego czasu inwestycja ta by się zwróciła.

Siemens już przeprowadził testy swojego systemu eHighway. Przebiegły one pomyślnie przy różnych warunkach pogodowych i obciążeniach ciężarówki. Zasilany jedynie z sieci pojazd rozwinął i utrzymał prędkość 90 kilometrów na godzinę. Co istotne, rozwiązanie to zakłada zastosowanie napędów hybrydowych. Praca silnika elektrycznego zamieniałaby pracę silnika dieslowskiego automatycznie, bez ingerencji kierowcy, przy czym kierowca nie odczuwałby nawet tej zmiany.

Firma zamierza wdrażać swoje rozwiązanie stopniowo, rozpoczynając instalowanie sieci trakcyjnej od centrów logistycznych. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, można się spodziewać, iż będzie stosowane na coraz większą skalę i autostrady przekształcą się w e-autostrady.

[źródło: Siemens]

 

The following two tabs change content below.