Euro 2012 parasolem polskiej gospodarki

Euro 2012 parasolem polskiej gospodarki

Polska gospodarka bryluje nie tylko w swoim regionie Europy, ale w całej Unii Europejskiej. Jest określana mianem „gwiazdy regionu”, dla której perspektywy na przyszłość (a ta, ze względu na sytuację Grecji w UE może być bardzo burzliwa) rysują się wyjątkowo korzystnie, a wszystko dzięki Euro 2012.

Obraz polskiej gospodarki na najbliższe miesiące nakreślił w swoim raporcie zespół ekspertów z Ernst & Young i instytutu Oxford Economics. Przygotowany przez niego dokument – „Prognoza dla Rynków Szybkiego Wzrostu” zakłada, że wzrost gospodarczy Polski zakwalifikuje się do czołówki europejskiej. Choć prognozy wzrostu PKB zostały obniżone z 2,5% do 2,4% to i tak utrzymuje nas na stabilnej, wysokiej pozycji.

W czym tkwi sukces? Eksperci zgodnie wskazują, że najważniejszym buforem chroniącym polską gospodarkę przed zgubnymi skutkami napiętej sytuacji w eurolandzie, są Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Z tak wielką, międzynarodową imprezą wiążą się przecież wielomilionowe inwestycje, które rozpoczęły się już kilka lat temu i potrwają jeszcze przez kolejne kilka lat. Paradoksalnie, już okazuje się, że nieskończone w terminie drogi, to nasz as w rękawie. Dzięki opóźnieniom zapewniona zostanie ciągłość inwestycji, która uchroni nas przed zdestabilizowaniem gospodarki.

Duże nakłady finansowe na strefę infrastrukturalną kraju oraz perspektywa wciąż rosnących zachowań konsumenckich (w 2012 roku przewidywany jest skok o 2%) trzymają gospodarkę w ryzach i nie pozwalają na jej, nawet nieznaczne, spadki. Tymczasem strefa euro przeżywa niemałe zawirowanie. Centralny Bank Europejski dopuszcza już ostateczne rozwiązanie, którym jest odstąpienie Grecji od Unii Walutowej. Jeśli faktycznie taki scenariusz spełniłby się, mógłby wywołać poważne konsekwencje w pozostałych krajach Wspólnoty. Nawet w takim przypadku, prognozy dla Polski są szczególnie łaskawe. Zbliżający się kryzys ominie Polskę, co więcej, na kolejne lata przewiduje się, że PKB przybierze tendencję wzrostową.