NIK o standardach okołoporodowych

Polska opieka szpitalna nad matką i noworodkiem nie jest najlepsza. Raport Najwyższej Izby Kontroli w tej kwestii pokazuje z jak wieloma problemami borykają się szpitale.

Do najczęstszych uchybień placówek szpitalnych należą: zbyt mała liczba stanowisk intensywnej terapii noworodków, stary sprzęt medyczny, mała liczba neonatologów i karetek przystosowanych do transportowania noworodków oraz brak procedur przekazywania zgrożonych przypadków placówkom specjalistyczny.

Poza tym NIK jest zaniepokojony nielegalnym pobieraniem opłat od ubezpieczonych pacjentek. Kobietom proponowane jest znieczulenie zewnątrzoponowe i specjalne warunki pobytu w szpitalu za dodatkową opłatą – a to jest niezgodne z prawem.

NIK wydał opinię, że wiele spraw w polskich szpitalach powinno być jak najszybciej udoskonalonych, bo ich zły stan wpływa na jakość świadczeń wobec młodych matek. W związku z tym NIK proponuje ustanowienie jednoznacznych prawnych uregulowań.