Obowiązki pracodawcy reguluje kodeks pracy

Każdy pracodawca zatrudniający nowego pracownika musi dopełnić wielu formalności i sprostać szeregowi wymagań. Podpisując umowę o pracę musi postępować zgodnie z kodeksem pracy.

W tym przypadku ma dużo więcej obowiązków względem nowego zatrudnionego, niż w przypadku zwykłej umowy cywilno-prawnej. Po pierwsze, przed zawarciem umowy (oczywiście na piśmie) musi wysłać kandydata na wolne stanowisko na wizytę do lekarza medycyny pracy. Tak zyska pewność, że nie ma żadnych przeciwwskazań do powierzenia mu służbowych obowiązków. Koszty badania ponosi oczywiście firma.

Krok drugi to zapewnienie pracownikowi szkolenia z zakresu BHP, pierwsze powinno się odbyć już w pierwszym dniu zatrudnienia, w czasie pracy, a potem systematycznie powtarzane – też na koszt pracodawcy. Oczywiście przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków oraz zapoznania pracownika z ryzykiem związanym w wykonywaną pracą. Jeśli dane stanowisko tego wymaga, powinien dostarczyć niezbędną odzież ochronną.

Następnie w terminie siedmiu dni od podpisania umowy firma musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia, a także zobowiązana jest do uiszczania za niego składek w odpowiedniej wysokości.