Rolnicy stoją w kolejkach po dopłaty

rolnictwo

Tomasz Lewicki (Flickr)

Już od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie pochodzące z funduszy unijnych. W ciągu pierwszych dwóch tygodni stosowne dokumenty złożyło 75 tysięcy osób. Jeśli chodzi o wnioski w celu uzyskania płatności należnych z gospodarowaniem w niekorzystnych warunkach, to złożyło je 40 tysięcy rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) łącznie zamierza przeznaczyć na te cele 3,5 miliarda euro.

Poza tym, że rolnikom przysługują środki wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich oraz niekorzystnych warunków, to mogą również liczyć na wsparcie udzielane, dzięki „Programowi rolnośrodowiskowemu”. Jeszcze jedną opcją kierowaną do osób uprawiających rolę są kontynuacyjne płatności rolnośrodowiskowe.

Wszystkie wnioski należy złożyć do 15 maja tego roku. Ewentualne poprawki można wnieść do dokumentów w terminie do 31 maja. Wszelkie zmiany dokonane w tym okresie będą bezpłatne. Natomiast ci, który przekroczą podane terminy, będą jeszcze mieli szansę na złożenie wniosków do 10 czerwca, jednak muszą liczyć się z faktem, że za każdy dzień spóźnienia będzie naliczana opłata wynosząca 1% sumy dofinansowania.

Reguły, zgodnie z którymi przyznawane są poszczególne dopłaty, są dokładnie takie same, jak w poprzednich latach. Wnioski o dopłaty mogą być składane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Żeby jednak móc skorzystać z tej drugiej opcji, najpierw trzeba uzyskać login i hasło użytkownika, które nadawane są przez powiatowe biura ARiMR. Ubieganie się o dopłatę jest jeszcze łatwiejsze dla tych osób, które korzystały z tych środków w poprzednich latach. Agencja wyśle do nich już wypełnione dokumenty, a rolnicy będą musieli jedynie potwierdzić aktualność zawartych w nich danych.

Należy przy tym dodać, że przyjmując wnioski o dofinansowania rolnicze, ARiMR jest jednocześnie zajęta wypłatami funduszami za ubiegły, 2012 rok. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, wszystkie środki należne za tamten okres muszą zostać przekazane rolnikom do końca czerwca. Według szacunków, w ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ok. 1,36 miliona rolników, przy czym ok. 115 tysięcy osób starało się również o płatności rolnośrodowiskowe. Do końca marca tego roku pieniądze otrzymało już przeszło 1,2 miliona osób.