Składka zdrowotna KRUS w górę

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego orzekli, że rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni większej niż 1 hektar powinni być traktowani jak przedsiębiorcy. Oznacza to wzrost składek zdrowotnych.

Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona w KRUS-ie wynosi 17,5 złotego za każdy hektar przeliczeniowy. Jest ona zbyt niska i budżet musi dopłacać do każdego ubezpieczenia. Tylko w pierwszym półroczu I roku dopłata z rządu wyniosła prawie 1,6 miliarda złotych. Temat KRUSU od długiego czasu wzbudza silne emocje. Osoby zarejestrowane w ZUS-ie za krzywdzącą uważają sytuację, w której nawet samozatrudniający się właściciel jednoosobowej firmy płaci dużo więcej niż posiadacz kilkusethektarowego gospodarstwa.

Możliwe, że decyzja TK jest pierwszym sygnałem zmian i początkiem końca KRUS-u. Obecnie w kontekście podnoszenia stawki ubezpieczenia społecznego dla rolników mówi się o potrzebie różnicowania jej wysokości zależnie od statusu materialnego. Wymagałoby to dostosowania jej wysokości do wielkości posiadanego areału, ale też do rodzajów upraw, ponieważ generują one całkiem inne zyski. W tle takich koncepcji stoi troska o duże grono rolników wciąż żyjących na skraju ubóstwa.

The following two tabs change content below.