Ubezpieczenie a utrata pracy

Wszyscy Ci, którzy z niepokojem patrzą na kryzys finansowy i powoli, ale ciągle rosnący wskaźnik bezrobocia w Polsce, mogą ubezpieczyć się wcześniej przed utratą pracy.

Co daje takie ubezpieczenie i po co płacić dodatkowo jego składki? Odpowiedź jest prosta: wszyscy płacimy czynsze, rachunki stałe, raty kredytowe, inne zobowiązania, w momencie utraty pracy ( zwłaszcza, gdy na znalezienie nowej mamy małe szanse) to właśnie ubezpieczenie od utraty pracy może nam dać chwilę oddechu i zapewnić regulowanie stałych, domowych opłat. Zwykle, najniższa składka na ten rodzaj ubezpieczenia wynosi nie więcej niż 30 zł, co biorąc pod uwagę nasze korzyści – nie jest ceną wygórowaną. W przypadku utraty pracy to właśnie z takiego ubezpieczenia zostaną pokryte spłaty kredytowych rat, czynszu i innych stałych zobowiązań.

Gdzie szukać najkorzystniejszych ofert? Wystarczy przejrzeć propozycje ubezpieczycieli dostępne na internetowych stronach, w prasie czy wybrać się do  firmy aktualnie nas ubezpieczającej i zasięgnąć informacji.

Kto najczęściej decyduje się na taki sposób przyszłego rozwiązywania problemów finansowych? Są to oczywiście osoby, których branża ma kłopoty z płynnością finansową, pracownicy firm zapowiadających już grupowe zwolnienia oraz osoby niespodziewające się utraty pracy, ale mające podstawy przypuszczać, że jako słabsze ogniwo w swojej firmie (lub zbyt kosztowne dla pracodawcy), będą zwolnione w pierwszej kolejności. Grupą najchętniej decydującą się na takie dodatkowe ubezpieczenie są też matki wychowujące dzieci, które nie mogą pozwolić sobie na zaleganie z czynszami czy rachunkiem za wodę.