Zmiany na studiach już są! Co czeka teraz studentów?

W tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło pewne zmiany, takie jak inne zasady przyznawania kredytów studenckich i stypendiów oraz uruchomienie e-indeksów.

Nowości będą dotyczyły także kadry naukowej.

Barbara Kurdycka, minister MNiSW uważa, że ten rok akademicki rozpoczął „nowy, przełomowy rozdział w historii polskich uczelni”. I rzeczywiście, zmian jest sporo i mają one dotyczyć w równym stopniu studentów, co kadrę naukową szkół wyższych. Przede wszystkim wraz z tym rokiem zostały wprowadzone opłaty za drugi kierunek studiów.

Za darmo na kilku kierunkach mogą od teraz studiować tylko te osoby, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Chodzi o udostępnienie tych miejsc studentom, którzy w pełni będą wykorzystywali możliwości studiowania na kilku kierunkach. W życie weszły także zmiany związane z udzielaniem kredytów studenckich.  Za sprawą nowego systemu poręczeń, kredyt studencki dostaną także te osoby, które nie mają możliwości przedstawienia bankowi wiarygodnego zabezpieczenia kredytu.

Od teraz zlikwidowane są również wszelkie opłaty za egzaminy, poprawki bądź ocenę pracy dyplomowej. W tym roku akademickim inaczej są przydzielane też stypendia studenckie. Wcześniej kwoty z budżetu państwa były dzielone po połowie na stypendia socjalne i naukowe. Obecnie jest to 60% na socjalne, a 40% na stypendia rektorskie, które zastąpiły naukowe.

Wykładowcy będą natomiast poddawani ocenom ze strony studentów. Duża liczba negatywnych ocen tego typu może stanowić podstawę do zwolnienia wykładowcy. To tylko niektóre z nowości obowiązujących od tego roku akademickiego.