Matura z matematyki żenująco banalna!

5 maja bieżącego roku maturzyści przystąpili do jednej z trudniejszych części egzaminu maturalnego. Była nim obowiązkowa matematyka. Uczniowie nie kryli zaskoczenia treścią i poziomem pytań…

Bieżący rok szkolny dla wielu maturzystów okazuje się być dość udanym, głównie ze względu na poziom wymaganej wiedzy oraz formułowane pytania.

Piątego maja maturzyści, po raz pierwszy od wielu lat mieli okazję przystąpić do obowiązkowego egzaminu z niezbyt lubianego przez nich przedmiotu jakim jest matematyka. Wbrew wszelkim obawom uczniów, okazało się, iż podstawowy poziom zadań nie wymagał od uczniów zbytniej wiedzy. Egzamin objął trygonometrię oraz rachunek prawdopodobieństwa.

Uczniowie poradzili sobie z nim bardzo dobrze. Jeden z komentujących zadania matematyczne nauczyciel warszawskiego liceum stwierdził, iż do poprawnego rozwiązania wymagano przede wszystkim dużej spostrzegawczości. Dodał on także i podkreślił, że jego zdaniem ponowne wprowadzenie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze to doskonały pomysł. Oczywiście nie wspominając o fakie, że z „maturą” poradzili sobie nawet przetestowani próbnie gimnazjaliści. Co pozostawie wiele do życzenia, jeśli mówimy o maturze jako o egzaminie dojrzałości..

Matematyka na poziomie podstawowym to egzamin trwający 170 minut. Opiera się on głównie na wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zakresu tego przedmiotu. W skład zadań matematycznych na poziomie podstawowym wchodzą: zadania o charakterze problemowym, zadanie opisowe oraz zadania polegające na umiejętnym wskazaniu zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Matematyka jako przedmiot dodatkowy obejmuje zaś egzamin trwający 180 minut. w jego skład wchodzą zadania matematyczne oraz zadania o charakterze problemowym.