Rośnie liczba 100-latków w Polsce

coraz więcej starych ludzi

rileyroxx (Flickr)

Już niedługo tradycyjne polskie życzenia „Sto lat!” będą mogły być uznane za obrazę. Dlaczego? Coraz więcej naszych rodaków żyje dłużej niż 100 lat. Co więcej, liczba stulatków w naszym kraju ma cały czas rosnąć i to dość szybko. Obecnie jest ich około 3 tysięcy. Specjaliści szacują, że do końca 2050 w naszym kraju może żyć nawet 10 razy więcej stulatków niż teraz. Wszystko to za sprawą coraz dłużej średniej długości życia.

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat długość życia przeciętnego Polaka wzrosła o 6 lat, zaś przeciętnej Polki o 5,5 roku. Wiadomo już, że taka tendencja będzie utrzymywać się przez dłuższy czas. Wszystko ze względu na coraz lepsze warunki, w których żyje większość z nas, dostęp do nowoczesnych metod leczenia i innowacyjnych leków, o których jeszcze 50 lat temu nie można było marzyć. Podobną sytuację można zaobserwować w wielu innych krajach. Świadczy o tym rosnąca z dnia na dzień liczba stuletnich mieszkańców naszego globu. Obecnie jest ich ponad 300 tys., jednak za niespełna czterdzieści lat ich liczba ma wzrosnąć już do 3,2 mln. Oznacza to, że co drugie dziecko, które rodzi się obecnie dożyje swoich setnych urodzin.

Są jednak i gorsze wiadomości. Ogólna liczba mieszkańców naszego kraju będzie spadać. W 2050 r. ma nas być zaledwie 32 mln. Zmienia się też średni wiek polskiego społeczeństwa, znów na naszą niekorzyść. W 1950 r. średnia wieku w naszym kraju wynosiła 28,3. Oznacza to, że nieco ponad połowa Polaków miała wtedy mniej niż 28 lat, a nieco mniej niż połowa więcej niż 28 lat. Dla porównania obecnie mediana to 38,2, a w 2050 r – 51 lat. Proces starzenia się społeczeństwa będzie więc postępował.

W Polsce będzie rodziło się coraz mniej dzieci. Obecnie na przeciętną polską rodzinę przypada 1,3 dziecka. To zbyt mało, by zapewnić zastępowalność pokoleń, stąd spodziewany spadek liczby mieszkańców naszego kraju. Nie bez znaczenia są tu również liczne emigracje zarobkowe. Z naszego kraju wyjeżdżają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy dopiero planują założenie rodziny lub są świeżo po ślubie. Wielu z nich decyduje się na to, by na stałe osiedlić się zagranicą, co w zauważalny sposób przekłada się na spadek liczby ludności w Polsce i mniejszą ilość urodzeń. Jeśli sytuacja ekonomiczna w naszym kraju w najbliższym czasie nie poprawi się, nie stwarzając młodym ludziom szans na rozwój, taka tendencja będzie się jeszcze bardziej pogłębiała.