Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Dobra atmosfera w pracy jest ceniona przez Polaków

Dla pracowników dużych przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma dobre samopoczucie w pracy wynikające z przyjaznej atmosfery w firmie.

Do tego stopnia, że duża część z nich byłaby w stanie się zwolnić, jeśli relacje z kolegami nie byłyby najlepsze. W sytuacjach konfliktowych spada bowiem zaangażowanie i jakość wykonywania powierzonych obowiązków. Tak wynika z internetowej ankiety przeprowadzonej przez jeden z serwisów rekrutacyjnych.

Aż 74 procent badanych wskazało, że na dobrą atmosferę w miejscu pracy największy wpływ mają inni pracownicy. Równie ważne jest zachowanie przełożonego – tak stwierdziło 71 procent ankietowanych. Nie bez znaczenia jest też system premiowania i awansów, sytuacja firmy na rynku oraz organizowanie imprez integracyjnych.

Złe relacje z kolegami w pracy są najczęstszą przyczyną frustracji. Nie dziwi więc fakt, że w takiej sytuacji aż 65 procent osób biorących w ankiecie byłoby skłonnych zwolnić się dobrowolnie, nawet gdyby nie mieli innej możliwości zatrudnienia. Blisko o połowę mniej osób zrezygnowałoby z pracy tylko, jeśli mieliby jakąś alternatywę. Tylko 4 procent uczestników sondy odpowiedziało, że atmosfera w pracy nie ma dla nich zupełnie żadnego znaczenia.