Fundusze unijne i aktywizacja bezrobotnych

Problem bezrobocia to kwestia, z którą Polska i Unia borykają się już od kilku lat. Unia zapowiada nowe wsparcie przeznaczone na aktywizowanie osób bezrobotnych z konkretnych grup społecznych.

Warto skorzystać. Bezrobocie, wykluczenie z rynku pracy i brak środków do życia to dzisiaj często obraz sytuacji w różnych grupach społecznych. Pracę najtrudniej znaleźć aktualnie kobietom, zwłaszcza tym, które próbują wrócić do pracy po urodzeniu dziecka lub są w wieku, który wskazuje na „najwyższy czas macierzyństwa”,  młodym ludziom, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia (studiują, są po studiach ale bez doświadczenia na rynku pracy) oraz osobom po 50-tym roku życia, które zwykle nie są przystosowane do realiów, jakie od kilkunastu lat rządzą rynkiem pracy.

Unia przydziela więc środki finansowe, które mają pomóc aktywizować bezrobotnych – pokazać im rynkowe realia, szkolić, wdrażać do obsługiwania konkretnych urządzeń czy technologii, radzić sobie na wymagającym rynku pracy. Dotacje na takie projekty, które pomogą bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy będzie można uzyskać z programu operacyjnego Kapitał Ludzki: m.in. Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.

Unia będzie też aktywnie wspierać bezrobotnych, którzy zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Ci, mogą liczyć na doradztwo, szkolenia pomocne w prowadzeniu firmy i dotację do 40 000 zł.