Narodowy Bank Polski podsumował sytuację ekonomiczną

Raport NBP obejmujący trzeci kwartał 2010 roku nie budzi niepokoju. Według niego przedsiębiorstwa doświadczyły lekkiej poprawy sytuacji ekonomicznej i nie miały problemów z regulowaniem zobowiązań.

Dobre wyniki pokrywają się jednak z „profilaktycznym” zmniejszaniem zatrudnienia. Obecny stan pracowników jest wystarczający, dlatego na razie firmy nie planują wzmożonego zatrudnienia. Niektórzy mówią nawet o możliwej redukcji etatów. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom prawdopodobnie nie będzie także zapowiadanego wzrostu wynagrodzeń.

Mimo dobrego zakończenia trzeciego kwartału, raport odnotował, że optymizm odnośnie dalszego wzrostu koniunktury osłabł. Przedsiębiorcy obawiają się spadku popytu zamówień nie tylko w kraju, ale i za granicą. W wyniku tego spodziewają się, że będą zmuszeni do ograniczenia eksportu, a w związku z tym ograniczenia produkcji. Część przedsiębiorców już teraz wstrzymuje też swoje inwestycje i przekłada je na bardziej stabilny ekonomicznie moment.

NPB nie daje jednak jasnej odpowiedzi czy takie prognozy są uzupełnieniem i skorygowaniem poprzednich, czy raczej zapowiedzią zmiany tendencji. Fala wzrostowa może bowiem nagle wyhamować i przybrać kierunek wsteczny.