Matura z języka polskiego bez prezentacji

Tegoroczna matura nie wypadła najlepiej. Jej wyniki były fatalne. Egzaminu dojrzałości nie zdało 25 proc. maturzystów. Najwięcej z nich poległo na matematyce.

To jednak nie w egzaminie z matematyki mają być wprowadzone zmiany. Centralna Komisja Edukacyjna wysunęła propozycję, by przekształcić ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Obecnie, od 2005 roku, jest on zdawany w formie prezentacji. Uczeń jeszcze w trakcie roku szkolnego wybiera jedno z dostępnych zagadnień literacko-naukowych i opracowuje je na podstawie lektur i wykorzystując dowolne źródła. Na stworzenie swojej prezentacji ma aż 6 miesięcy.

Praca nad prezentacją wygląda w ten sposób tylko w teorii. Spora grupa maturzystów zamiast stworzyć swój własny plan prezentacji, jego przygotowanie zleca znajomym lub gotowe prezentacje kupuje w internecie. Zdobycie matury w sieci jest proste. Możliwe nawet w kilka dni. W efekcie podczas spotkania z Komisją uczeń ma problemy ze spontaniczną wypowiedzią i odpowiedziami na pytania. Egzamin jednak zdaje, bo przedstawił pożądany zakres wiedzy, popartej bibliografią.

Nie ma jednak co kryć, że matura ustna z języka polskiego tylko udaje poważny egzamin – wiedzą o tym zarówno uczniowie, jak i egzaminatorzy. Dlatego, CKE chce przedstawić resortowi edukacji projekt, który eliminowałby prezentacje z matury. Komisja na ich miejsce najchętniej widziałaby maturę w starej formie. Losowanie pytań i odpowiedź na nie, to najbardziej miarodajna możliwość sprawdzenia faktycznej wiedzy maturzystów.

Dokładny projekt zmian ma powstać do sierpnia 2013 roku. Wtedy mógłby wejść w życie w 2015 roku razem z pakietem, który opracuwuje MEN.