Globalne ocieplenie jednak spowodowane przez człowieka

ocieplenie klimatu a emisja co2

Wciąż trwają zażarte dyskusje nad tym, czy człowiek ma wpływ na ocieplanie się klimatu. Nowe światło na sporną kwestię rzuca obszerny raport sporządzony przez Richarda Mullera.

Zgodnie z raportem, w ostatnich 250 latach temperatura powierzchni naszego globu wzrosła o 1,5 stopnia Celsjusza. Po zestawieniu wykresu zmian temperatury z innymi danymi, okazało się, że ocieplenie jest ściśle związane z poziomem emisji CO2 przez naszą cywilizację. Chwilowe wahnięcia są też powodowane przez wybuchy wulkanów. Za to marginalne okazało się znaczenie aktywności słońca. Wpływ człowieka na globalną temperaturę jest szczególnie widoczny w ostatnich 50 latach.

Co interesujące, Richard Muller do niedawna był krytykiem teorii wiążącej globalne ocieplenie z działalnością człowieka. Pracując nad raportem, zebrał mnóstwo danych, dokładniejszych niż te stosowane w dotychczas publikowanych opracowaniach. Jednocześnie starał się wyeliminować szereg czynników zafałszowujących wyniki badań, m.in. wyeliminowanie z obliczeń czynnika ludzkiego (kalkulacje były wykonywane automatycznie) oraz pominięcie w wyliczaniu średniej obszarów miejskich, które cechują się wyższą temperaturą niż tereny niezurbanizowane.

Szczegóły raportu oraz stosowanych metod znajdują się na stronie berkeleyearth.org.

[źródło: berkeleyearth.org]

The following two tabs change content below.