Historia kredytowa ułatwia wzięcie pożyczki

Jeżeli planujesz wziąć kredyt hipoteczny, rozmowy z bankiem może ułatwić Ci Twoja dotychczasowa historia kredytowa. Każdy dług zostawia po sobie ślad, a banki mają dostęp do rejestrów.

Instytucje zbierające i udostępniające dane na temat historii kredytowej konsumentów istnieją na całym świecie. To rozwiązanie upowszechniło się także u nas. Często bywa ono uzupełniane o punktowe oceny wiarygodności (nazywa się je systemami scoringowymi). W Polsce działa Biuro Informacji Kredytowej. Poza tym wiele banków posiada własne, wewnętrzne systemy.

Historia kredytowa często bywa mylona z tzw. „czarną listą”. Są to dwie różne sprawy. „Czarna lista” jest spisem niesolidnych kredytobiorców, który jest prowadzony przez Związek Banków Polskich. W historii kredytowej ujmuje się dużo więcej informacji. No i przede wszystkim, nie tylko te niekorzystne. Dzięki temu pozytywna historia może mieć korzystny wpływ na marżę, uproszczenie procedur czy obniżenie opłat.

Na naszą korzyść działa nie tylko terminowe spłacanie rat, ale też inne czynniki np. wpłacanie kwot spornych i dopiero późniejsze rozstrzyganie ich zasadności. Banki analizują też takie dane jak historia płatności, posiadane długi oraz ilość kont. Warto pamiętać, że niekorzystnie na naszą historię kredytową rzutuje duża ilość zapytań, jakie banki kierują do bazy w naszej sprawie. Lepiej więc nie ubiegać się o kredyt w kilku miejscach naraz.

Najgorszym minusem w cezurce kredytobiorcy jest windykacja. Ona często przekreśla szanse na kredyt. Inaczej jest z zaległościami w płatnościach. Nie zawsze oznaczają, że bank odmówi nam następnego kredytu. Jeżeli wyniknęły ze zdarzeń losowych, mogą zostać uwzględnione wyjątkowe okoliczności (np. nagła zmiana kursu waluty, w której był wzięty kredyt, w skutek czego powstała niedopłata). Poza tym zaległość powstaje dopiero wtedy, gdy przekroczymy dopuszczalny przez bank termin spłaty. Takie terminy są różne dla różnych banków. Czasami jest to nawet 90 dni.

Jeżeli podczas spłaty zobowiązania wyniknęły jakieś problemy, które niekorzystnie rzutują na naszą historię, po zakończeniu spłacania możemy wystąpić do banku z wnioskiem o usunięcie historii tego zobowiązania z BIK. Nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie zależą od kilku aspektów, jednak jest prawdopodobne, iż potknięcie nie zostawi śladu w aktach.

Wgląd do historii kredytowej może uzyskać nie tylko bank, ale też sam kredytobiorca. Może to być pierwszym etapem poszukiwań kredytu. Dzięki temu, za niewielką opłatą, oszacujemy swoje możliwości i będziemy wiedzieć, jaka jest nasza pozycja negocjacyjna.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak sobie radzić w sytuacji, gdy brakuje Ci pieniędzy na spłatę rat kredytu, przeczytaj nasz artykuł „Niespłacony kredyt”.

The following two tabs change content below.