Mikropożyczki na nową firmę. Tylko dla osób posiadających wkład własny!

Już wkrótce, zgodnie z rozporządzeniami unijnymi – bezzwrotne dotacje dla firm zostaną zastąpione mikropożyczkami. Nie otrzyma ich nikt, kto nie będzie miał wkładu własnego!

W związku ze zmieniającymi się potrzebami startujących na rynku przedsiębiorstw i wieloma próbami wyłudzenia pieniędzy na biznes od UE – zmieniają się zasady udzielania bardzo popularnych bezzwrotnych dotacji.  Do tej pory wielu nowych „przedsiębiorców” zakładało firmę tylko po to, by zyskać wsparcie z Unii, ale wcale nie zamierzali dłużej prowadzić firmy. Wystarczył w końcu tylko rok działania firmy, by pożyczki nie trzeba było zwracać. Teraz – po zmianie przepisów samo otrzymanie dotacji dla nowego biznesu będzie trudniejsze.

Po pierwsze bezzwrotne dotacje zastąpią mikropożyczki, które otrzymają po pierwsze osoby w trudnej sytuacji, po drugie wyłącznie te, które posiadają własny kapitał. Bez wkładu własnego nowi przedsiębiorcy nie będą mogli liczyć na dofinansowanie ich planów biznesowych z pieniędzy Unii Europejskiej.

Nadal główną podstawą przyznania takiej mikropożyczki będzie profesjonalnie opracowany biznesplan, który eksperci unijni oceniać będą pod kątem szans na przetrwanie biznesu. Tylko osoby, które uzyskają aprobatę ich planu, będą mogły liczyć na finansowe wsparcie.