Nysa walczy z bezrobociem. Nowy pomysł urzędników

Nysa walczy z bezrobociem. Nowy pomysł urzędników

Urząd pracy w Nysie (woj. opolskie) we współpracy z tamtejszą Państwową Wyższą Szkołą Zawodową postanowił stworzyć pionierski program walki z bezrobociem. Jego pierwsza część ma być skierowana do 50 osób mających wykształcenie średnie maturalne i pozostających bez pracy. Zgodnie z założeniami, mają one rozpocząć naukę w trybie zaocznym na kierunku zdrowie publiczne. Edukacja miałaby rozpocząć się 1 października tego roku. Konkretną specjalizacją, którą będą studiowały osoby dotychczas bezrobotne będzie aktywizacja osób starszych. Choć najpierw projekt miał zostać skierowany do osób powyżej 50. roku życia, to jednak ostatecznie zrezygnowano z limitów wiekowych.

Podjęcie studiów na takim kierunku da możliwość zatrudnienia w placówkach zajmujących się pomocą społeczną oraz pełniących usługi opiekuńcze. Każdy ze studentów będzie mógł pracować w nich przez 6 miesięcy w jednym roku akademickim. Łączna suma zarobków ma wynieść 30 tysięcy złotych, przy czym z wyliczeń wynika, że ok. 10 tysięcy zostanie przeznaczonych na opłatę czesnego. Opcja zatrudnienia jest jednak przewidziana tylko dla tych osób, które będą w terminie zdawały egzaminy oraz otrzymywały zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w trakcie zimowego semestru.

Nauka na kierunku aktywizacji osób starszych ma łączyć w sobie elementy psychologii, pedagogiki oraz pielęgniarstwa. Poza tym, w trakcie tych studiów mają pojawić się również języki obce, takie jak angielski, niemiecki lub czeski. Dzięki temu, studenci po zakończeniu edukacji będą mogli starać się o zatrudnienie nie tylko na terenie Polski, ale również krajów bezpośrednio sąsiadujących z województwem opolskim. Poza tym, szerszy program nauczania ma być większą zachętą dla kandydatów.

W najbliższym czasie rozpocznie się kampania informująca mieszkańców powiatu o możliwości podjęcia studiów z jednoczesną opcją pracy. Poszczególni kandydaci mają jednak zostać poinformowani o projekcie bezpośrednio przez Powiatowy Urząd Pracy. Następnie, to PWSZ przeprowadzi rekrutację, wybierając tych bezrobotnych, którzy w październiku rozpoczną dalszą edukację. Zakłada się przy tym, że w przyszłości powstaną także inne specjalizacje, które pozwolą np. pracować z niepełnosprawnymi dziećmi. Według założeń, środki umożliwiające edukację bezrobotnych mają być pozyskane z funduszy europejskich.