Kierowcy nie opłacają OC

Każdy właściciel samochodu musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Mimo że OC jest obowiązkowe, znaczna część kierowców go nie posiada.

Z tym procederem już od dwudziestu lat musi zmagać się policja. W końcu planuje zrobic porządek z kierowcami, którzy łamią prawo. Już na początku 2011 roku mają zacząć się dokładne kontrole na drogach. Kierowcom, którzy będą poruszali się po drogach bez ważnego OC grożą wysokie kary. Tylko czy one będą w stanie zmienić sytuację?

To sprawa wątpliwa. Mimo że od początku lat dziewięćdziesiątych kierowcy opłacili mandaty w wysokości ok. 390 mln zł, sprzedaż polis nie wzrosła. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że bez koniecznego ubezpieczenia jeździ aż 200 tys. kierowców. Wielu z nich ubezpieczenia nie opłaca od dawna. Choć trend wyraźnie nasilił się, kiedy zmieniły się przepisy odnośnie ubezpieczenia OC. W ubiegłym roku policja straciła prawo do odholowywania pojazdów, których właściciele się nie ubezpieczyli. Teraz mogą tylko nakładać kary finansowe.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który zajmuje się wypłacaniem odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez kierowców bez OC, działa we współpracy z policją. Raportuje jej o wszystkich przypadkach, w których brak było ubezpieczenia. W 2010 roku takich raportów było więcej aż o 60 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Widać, że kierowcy na drogach czują się bezkarni, mimo że każdy dzień opóźnienia w zapłacie OC, powoduje większe koszty. Ci, którzy przez ponad dwa tygodnie od czasu wygaśniećia polisy nie wykupią nowej, będą musieli liczyć się z karą w wysokości ponad 2000 zł.