Pracodawcy chcą zmian w kodeksie pracy

Skrócenie urlopu na żądanie, ograniczenie badań lekarskich i uproszczenie formalności związanych z karaniem pracowników to główne postulaty organizacji Pracodawcy RP.

Zgodnie z prawem pracownikom przysługują 4 dni urlopu na żądanie. Pracodawcy chcą jednak zmniejszenia ich liczby do zaledwie dwóch. Twierdzą, że nagła, niezapowiedziana nieobecność pracowników znacznie dezorganizuje funkcjonowanie firmy. Dodatkowo podwładni musieliby uprzedzać o takim urlopie dzień wcześniej, a pracodawca mógłby im odmówić.

Kolejny wniosek to ograniczenie lekarskich badań wstępnych. Teraz pracodawca musi skierować pracownika do lekarza za każdym razem, kiedy przyjmuje go do pracy. Nawet jeśli przywraca go na stanowisko kilka dni po rozwiązaniu wcześniejszej umowy. Dla pracodawców jest to przepis znacznie utrudniający działanie firm i uszczuplający ich budżet. Zdaniem organizacji wymóg badań powinien obowiązywać, jeśli pracownik miałby przerwę w zatrudnieniu dłuższą niż 30 dni.

Następny wniosek, według Pracodawców RP, miałby znacznie ograniczyć formalności związane z przyznawaniem kar porządkowych. Obecne zasady są zbyt skomplikowane. Pracodawcy dążą do zatwierdzenia nowych reguł. Polegałyby one na tym, że pracownik, który na piśmie dostaje zawiadomienie o karze,  miałby dwa tygodnie na wnisienie wniosku do sądu o jej uchylenie.