Status bezrobotnego – z czym się wiąże?

Jeśli straciłeś pracę zadbaj o to, by jak najszybciej zarejestrować się w urzędzie pracy. Zyskasz ubezpieczenie i w zależności od twojej sytuacji – dodatkowe świadczenia.

Jeśli nie przedłużono ci umowy o pracę, nie z twojej winy, straciłeś zapewne ubezpieczenie społeczne. Jeśli chcesz je kontynuować, udaj się do urzędu pracy i wnioskuj o przyznanie ci statusu bezrobotnego. Od 1 stycznia 2009 roku urząd pracy ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, które są w nim zarejestrowane. Każdy bezrobotny ma prawo do ubezpieczenia.

Nie każdy jednak może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Ten przyznawany jest wyłącznie po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim bezrobotny musi udowodnić, że przepracował przynajmniej rok na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. Od długości stażu pracy zależy też wysokość zasiłku. Jeśli przepracowałeś:

  • 1-5 lat – otrzymasz 80% zasiłku podstawowego,
  • 6-20 lat – otrzymasz 100% zasiłku podstawowego,
  • 21 i więcej – otrzymasz 120% zasiłku podstawowego.

Poza tym, od stycznia 2010 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają bezrobotnemu przez pierwsze 3 miesiące od rejestracji pobieranie zasiłku wyższego, czyli 742,10 brutto. Po upłynięciu tego czasu zasiłek wróci do należnej wysokości. Czas jego przyznawania zależy od stopy bezrobocia w regionie zamieszkania bezrobotnego i może trwać od 6 do 18 miesięcy. Na najdłuższy okres mogą liczyć również ci, którzy jednocześnie wychowują co najmniej jedno dziecko młodsze niż 15 lat oraz ci, których współmałżonek również nie ma statusu osoby zatrudnionej.

Co więcej osoby, którym przyznano status bezrobotnych, mogą ubiegać się o inne świadczenia. Zasiłek rodzinny wraz z określonymi w ustawie dodatkami.