Walka z nielegalnym zatrudnieniem

Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczną współpracę, dzięki której ma wzrosnąć wykrywalność nielegalnego zatrudnienia.

Współpraca PIP i ZUS zaowocuje tym, że inspektorzy pracy podczas kontroli będą dysponowali informacjami na temat odprowadzanych przez pracodawcę ubezpieczeń społecznych. Dane te będą mogli skonfrontować ze stanem rzeczywistym. Dzięki temu ma wzrosnąć nie tylko wykrywalność nielegalnego zatrudnienia (np. stosowania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę), ale też zostanie ujawnionych więcej przypadków bezprawnego obniżania odprowadzanych składek.

Procedura będzie wyglądała tak, że inspektor, który w trakcie kontroli nabierze podejrzeń, będzie mógł wystąpić do ZUS-u o udostępnienie danych dotyczących konkretnego pracownika. W razie stwierdzenia nieprawidłowości pracodawca może zostać ukarany, zależnie od przewiny:

  • dodatkową opłatą w wysokości do 100% nieopłaconych składek, w przypadku gdy nie odprowadzał lub zaniżał składki,
  • grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych, jeśli nie odprowadzał składek w terminie lub nie zgłosił wymaganych prawem danych,
  • grzywną w wysokości minimalnej 3 tysiące, gdy nie odprowadzał składek na Fundusz Pracy.

 

The following two tabs change content below.