Elektrownia atomowa w Polsce już w 2012

budowa elektrowni atomowej w Polsce

tobo (Flickr)

Jest szansa na przyspieszenie budowy polskiej elektrowni jądrowej. PGE, Tauron, Enea i KGHM zamierzają wesprzeć projekt.

PGE EJ 1 sp. z o.o. to spółka celowa, która została utworzona, aby kontrolować proces inwestycyjny budowy i eksploatacji polskiej elektrowni atomowej. Spółka została powołana przez PGE. Teraz Polska Grupa Energetyczna chce umożliwić partnerom udział kapitałowy w PGE EJ, mając nadzieję na zwiększenie efektywności biznesowej projektu.

PGE, Tauron, Enea i KGHM podpisały już list intencyjny zakładający wypracowanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ. Umowa będzie regulowała prawa i obowiązki wszystkich stron, zachowując rolę wiodącą PGE. Przyspieszenie realizacji projektu nie będzie znaczne, jednak możemy się spodziewać, że już w 2020 roku zostanie uruchomiony pierwszy blok o mocy 3 tys. MW.

Budowa elektrowni atomowej postrzegana jest jako kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Problemem jest nie tylko opór ekologów, optujących za stawianiem na odnawialne źródła energii, ale też społeczeństwa. Co prawda Polacy są za energetyką jądrową, jednocześnie jednak nie godzą się na lokalizowanie inwestycji w sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania.

[źródło informacji: di.com.pl]