Obraz Rafaela z polskich zbiorów odnaleziony sie17

Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Obraz Rafaela z polskich zbiorów odnaleziony

Obraz Rafaela z polskich zbiorów odnaleziony

II wojna światowa to również okrutny czas dla polskiej kultury i sztuki. Hitlerowcy wówczas plądrowali muzea i placówki oświatowe, by do Niemiec wywieźć co najcenniejsze dzieła światowej sztuki. Taki los spotkał m.in. dzieło Rafaela Santiego „Portret młodzieńca”, które właśnie, po latach zostało odnalezione.

Wartość obrazu liczy się w milionach dolarów. Przed wojną należał on do muzeum w Krakowie i sąsiadował z „Damą z gronostajem”.  Wiadomo, że po opuszczeniu Polski miał przebywać w Muzeum Hitlera w Linzu. Być może tam był, jednak zaraz po wojnie go tam nie odnaleziono. Przez lata nic nie pozwalało też sądzić, że został zniszczony. Brak na to dowodów i przesłanek – tym bardziej, że podczas wywózki z Polski dbano o niego w szczególny sposób – miał być transportowany osobistym samochodem jednego z wyżej postawionych hitlerowców.

Mimo licznych informacji napływających na przestrzeni dekad do Fundacji Książąt Czartoryskich o miejscu znajdowania się obrazu, żadne z nich się nie potwierdziły. Teraz ma być inaczej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że dzieło Rafaela jest bezpieczne w sejfie bankowym na terenie kraju, którego przepisy są dla Polski korzystne. Urzędnicy zapewniają, że w najbliższym czasie uda się sprowadzić oryginalne dzieło do kraju. Nadzieja jest tym większa, że w ostatnim czasie z sukcesem wróciły do kraju zaginione przed laty prace Fałata, Gierymskiego czy Cranacha.