W 2013 będzie więcej dni wolnych?

więcej dni wolnych od pracy

Andreas Solberg (Flickr)

Bez pracy nie ma kołaczy, ale też nie samą pracą człowiek żyje. W naszym zaganianym świecie każdy dzień odpoczynku jest na wagę złota. Jest szansa, że od przyszłego roku zwiększy się ilość dni wolnych.

Do zwiększenia ilości dni wolnych od pracy może dojść za sprawą przywrócenia starych przepisów. Do końca 2010 roku pracodawca był zobowiązany do przyznania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, jeżeli święto wolne od pracy wypadało w sobotę (lub inny dzień wolny w pięciodniowym tygodniu pracy). Przepis ten uchylono od 1 stycznia 2011 roku. Zmiana została przygotowana przez posłów, bez uwzględnienia sprzeciwu resortu pracy, który wskazywał na sprzeczność regulacji z konstytucją. Niekonstytucyjność tego rozwiązania spowodowana jest złamaniem zasady równości – obecnie obowiązujące prawo sprawia, że osoby pracujące na takich samych stanowiskach, jednak mające inne dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, poświęcają obowiązkom służbowym różną ilość czasu.

Zwiększenie ilości dni wolnych od 2013 roku zależy od decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który już 2 października wyda orzeczenie w sprawie obowiązujących przepisów. Ewentualne zmiany ucieszą pracowników, jednak pracodawcy nie mają powodów do zadowolenia – poniosą dodatkowe koszty, związane także z przestojami w produkcji. Monika Zakrzewska z PKPP Lewiatan zapowiada:

Jeśli TK zakwestionuje obecne przepisy, będziemy postulować wprowadzenie innych rozwiązań, które ułatwią prowadzenie działalności, w tym uelastycznienie przepisów o czasie pracy

[źródło informacji: dziennik.pl]

The following two tabs change content below.