Będzie komisja śledcza ws. Amber Gold?

komisja śledcza ws Amber Gold

Do sejmu trafił projekt PiS-u dotyczący powołania komisji śledczej w sprawie Amber Gold. O konieczności podjęcia takich działań przekonane są także dwa inne kluby parlamentarne: SLD oraz Solidarna Polska.

SLD skierowało do marszałek sejmu, Ewy Kopacz, pismo wskazujące, czym taka komisja miałaby się zająć. Sojusz chce, aby to Prezydium Sejmu wystąpiło z odpowiednim projektem. Z kolei Solidarna Polska złożyła projekt uchwały powołania komisji ws. Amber Gold, jednak pod dokumentem tym nie ma regulaminowych 46 podpisów. Za to odpowiednia liczba sygnatur widnieje pod projektem autorstwa PiS-u.

Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Solidarna Polska, oczekują, że komisja zbada, czy działania organów państwa w sprawie Amber Gold były prawidłowe oraz czy nie doszło do zaniechań. Poza tym partie mają swoje własne, bardziej szczegółowe postulaty:

  • PiS chce wiedzieć, jaką wiedzę na temat działalności Amber Gold miał premier Donald Tusk oraz czy jego reakcja na te informacje była prawidłowa. Poza tym partię interesuje, czy działalnością spółki interesowało się ABW. Jeżeli tak – czy Agencja informowała o tym inne organy państwa i jaki wywołało to odzew. Pod lupą ma się też znaleźć organy skarbowe oraz prokuratura i sądy. Te ostatnie w kontekście spraw karnych przeciwko prezesowi Amber Gold i wykonania orzeczonych kar.
  • SLD postuluje zbadanie, czy ABW, KNF, policja i inne służby państwowe podjęły wobec Amber Gold odpowiednie, przewidziane prawem działania. Partia interesuje się też postępowaniem prokuratury w Gdańsku, która odmawiała wszczęcia postępowania wobec Amber Gold (w 2009 KNF złożył odpowiedni wniosek, a sąd uchylał dwukrotne umorzenie śledztwa). Według Sojuszu istotne jest również zbadanie, czy właściwe służby sprawdzały, co Amber Gold robi z depozytami.
  • SP chce również zbadać przyczyny opieszałości organów państwa w sprawie Amber Gold. Zaleca też zbadanie roli syna premiera, Michała Tuska, w funkcjonowaniu OLT Express.

The following two tabs change content below.