Interesariusze łączcie się… na nowym portalu

INFORMACJA PRASOWA

14 grudnia światło dzienne ujrzał nowy portal poświęcony relacjom firm społecznie odpowiedzialnych z interesariuszami.

Jest to efekt całorocznej pracy Grup Roboczych działających w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu w roku 2010.

Strona www.interesariusze.pl ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze znaczeniem i rolą dialogu społecznego oraz budowania relacji między firmą a jej zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem, do którego zaliczamy różne grupy interesariuszy. Mianem tym określa się podmioty, które mogą wpływać na działalność przedsiębiorstwa i/lub pozostają pod jego wpływem. Należą do nich m.in. konsumenci, pracownicy, dostawcy czy organizacje pozarządowe. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu firmy powinny umożliwić interesariuszom czynny udział w planowaniu oraz realizacji swoich działań, co pomaga wypracować wspólną dla obu stron wartość.

Portal podzielony jest na cztery bloki – każdy poświęcony innej grupie interesariuszy (konsumenci, pracownicy, dostawcy, organizacje pozarządowe). Poza opisami każdego z podmiotów strona zawiera informacje na temat zasad dialogu społecznego i komunikacji oraz praktyczne narzędzia i wskazówki pomocne w budowaniu i zarządzaniu relacjami z interesariuszami. Na podstronie „Materiały dodatkowe” można odnaleźć informacje uzupełniające wiedzę z zakresu odpowiedzialnego biznesu i relacji z interesariuszami. Specjalne zakładki na portalu umożliwiają proste przejście do wyszukiwarki Dobrych Praktyk oraz do niedawno odnowionego portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

– Grupy Robocze pracowały nad przybliżeniem najważniejszych zagadnień związanych ze społecznym dialogiem, który powinien być integralnym elementem zarządzania każdego przedsiębiorstwa – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezes i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Wiedza i doświadczenie uczestników i uczestniczek Grup Roboczych pozwoliły na stworzenie portalu zawierającego wartościowe materiały, mogące służyć innym firmom– dodaje.

Grupą docelową portalu są nie tylko firmy szukające inspiracji i narzędzi do budowania pozytywnych relacji z interesaiuszami, ale i sami interesariusze, którzy odnajdą na nim cenne wskazówki ułatwiające skuteczną współpracę z firmami, jak również wszystkie inne jednostki i podmioty zainteresowane tematem.

The following two tabs change content below.