Powróci praca na umowy tymczasowe

Rozwój rynku pracy tymczasowej w ostatnim czasie przybrał na sile. Choć i tak odstajemy od średniej europejskiej w tej kwestii, w przyszłym roku najprawdopodobniej sporo nadrobimy.

Rok 2010 dla agencji pracy tymczasowej w Polsce okazał się bardzo owocny. Obroty wzrosły o 50 procent względem 2009 roku. Choć dla 2011 roku analitycy rynku nie wróżą podobnych wyników, to i tak w pierwszym półroczu br., uśredniając, zyski agencji wzrosły o kolejne 15 procent. Wydaje się jednak, że najlepsze czasy dla pracy tymczasowej zaczną się z 1 stycznia 2012 roku, kiedy nie będzie już obowiązywała ustawa o o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców.

Istnieje bowiem obawa, że pracodawcy, by zaoszczędzić skłonią się ku tej formie zatrudnienia. Od 22 lipca 2009 roku obowiązują przepisy, które są korzystne dla pracodawców. Ustawa antykryzysowa:

  • znosi przepis nakazujący podpisanie trzeciej umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • umożliwia zatrudnianie pracowników na nieograniczoną liczbę umów na czas określony, o ile ich łączny czas nie przekracza 24 miesięcy i o ile przerwa między jedną umową a drugą nie jest dłuższa niż 3 miesiące.

Jednak już za nieco ponad 5 miesięcy ustawa ta wygasa i ponownie zacznie obowiązywać zasada, według której trzecia umowa z rzędu z tym samym pracodawcą powinna być umową na czas nieokreślony.

Pracodawcom trudno będzie jednak zrezygnować z elastycznych form zatrudnienia. Obecnie, w dobie kryzysu europejskiego i niepewności z nim związanych, pracodawcy niechętnie będą angażować pracowników oferując im bezterminowy etat. Dlatego z dużym entuzjazmem korzystać będą z agencji pracy tymczasowej, by w ten sposób pozyskiwać nowych pracowników, dla których często zatrudnienie na takich warunkach jest ostatecznością.

Sądząc po prognozach dla rynku pracy w 2012 roku odnotowany zostanie duży wzrost znaczenia pracy tymczasowej w polskim rynku pracy. Obecnie zatrudnienie w tej formie stanowi zaledwie 0,4 proc. rynku. Średnia europejska to 1,5 proc. Jest szansa, że znajdziemy się w jej okolicach.