Rejestracja wystawców na Targi Dobrych Praktyk CSR (informacja prasowa)

18 sierpnia rusza rejestracja wystawców na Targi Dobrych Praktyk CSR.

W środę 18 sierpnia rozpoczyna się proces rejestracji wystawców na Targi Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 20 października br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Podczas Targów firmy zaprezentują swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Celem organizowanych po raz trzeci Targów Dobrych Praktyk CSR jest upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) zarówno wśród przedstawicieli sektora biznesu, jak i wśród szerokiego grona interesariuszy: pracowników, konsumentów, dostawców, studentów, akademików, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych.

Do zaprezentowania się podczas Targów zaproszone są wszystkie firmy prowadzące działania z zakresu CSR. Znajdą się wśród nich inicjatywy pokazujące dbałość o pracowników i miejsce pracy, przejrzystość i etyczność działań rynkowych, wspieranie rozwoju społeczeństwa i społeczności lokalnych, troskę o środowisko naturalne jak też stosowanie zasad CSR w zarządzaniu oraz raportowanie społeczne.

Dla odwiedzających organizatorzy przewidzieli szereg wydarzeń towarzyszących:

  • wykład gościa specjalnego
  • ogłoszenie wyników badania na temat odpowiedzialnego łańcucha dostaw prowadzonego przez FOB we współpracy z Gemius SA
  • seminaria tematyczne prowadzone przez ekspertów

W ramach Targów przewidziano również konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepsze przykłady współpracy z partnerami biznesowymi. Pięć zwycięskich praktyk dostanie możliwość bezpłatnego ich zaprezentowania podczas Targów.

Na stronie internetowej www.targiCSR.pl znajduje się regulamin, terminarz oraz formularz zgłoszeniowy dla wystawców do wypełniania online oraz informacje dla odwiedzających i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.targiCSR.pl, pod adresem targi@fob.org.pl oraz pod numerem tel. 22 627 1871.

The following two tabs change content below.