Zaległy urlop będziesz mógł wykorzystać później

Pracownicy, którzy nie wykorzystali przysługującego im urlopu w roku, za który on przysługiwał, muszą wykorzystać go do końca pierwszego kwartału roku kolejnego. Są plany, by ten termin wydłużyć.

Marzec to w każdej firmie czas, kiedy praca ulega widocznej dezorganizacji. Wynika to z faktu, że pracownicy muszą wykorzystać zaległy urlop. Obecnie funkcjonujące przepisy urlopowe mówią, że pula wolnych niewykorzstanych dni musi być uwzględniona w planach ulopowych do końca marca. Wystarczy, jeśli urlop rozpocznie się ostatniego dnia miesiąca.

Niewykorzystanie zaległego urlopu  przez pracownika może mieć poważne konsekwencje dla pracodawcy. Taka sytuacja interpretowana jest jako naruszenie kodeksu pracy, a zatem podlega karze grzywny. Kary udzielane są często.

W praktyce okazuje się bowiem, że trzy miesiące na wykorzystanie wolnego to za mało, a to komplikuje prace w przedsiębiorstwach. Stąd też Ministerstwo Gospodarki wpadło na pomysł, by czas na wykorzystanie urlopowych zaległości wydłużyć. Resort przewiduje dodatkowe cztery miesiące. Termin upłynąłby więc dopiero 31 lipca. Projekt nowelizacji ustawy jest już gotowy, teraz konieczne są konsultacje społeczne i międzyresortowe. Są więc szanse, że nowe zasady zaczną obowiązywać już w przyszłym roku.

Dla pracowników zmiany rysują się korzystnie. Dają możliwość wykorzystania wolnego w sezonie letnim. Pierwszy kwartał roku nie jest przecież urlopowo czasem najbardziej atrakcyjnym. Wiąże się z nim też duża liczba zachorowań, które komplikują plany urlopowe.