Coraz więcej fok w Bałtyku

foka szara w Bałtyku

jklawiter (Flickr)

Dzięki realizowanym przez państwa nadbałtyckie programom ochrony fok szarych populacja tych zwierząt w Bałtyku wciąż rośnie. Na polskim wybrzeżu ostatnio padł rekord – jednocześnie zaobserwowano aż 41 sztuk.

Nie oznacza to jednak, iż nastąpił gwałtowny wzrost liczebności fok szarych. Odbudowa populacji tych sympatycznych ssaków jest procesem bardzo długotrwałym. Zaangażowane w niego jest wiele państw, w tym Polska, jednak decydujące znaczenie mają działania podjęte przez kraje skandynawskie. To na północy Bałtyku żyje większość fok.

Jeszcze na początku poprzedniego wieku w Morzu Bałtyckim żyło około 100 tysięcy fok szarych, z czego około tysiąca w Zatoce Gdańskiej. Głównie za sprawą masowych polowań populacja fok spadła do 4 tysięcy. Obecnie mówi się już o wzroście liczebności do 24 tysięcy.

Ochrona fok szarych w Bałtyku jest realizowana dzięki współfinansowanemu przez Unię Europejską projektowi „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”.

[źródło: wyborcza.pl]