Wiek można określić na podstawie krwi

Kryminologia zyskała nowe narzędzie, które ułatwi rozwiązywanie zawikłanych spraw. Na podstawe krwi znalezionej na miejscu zbrodni śledczy będą mogli określić wiek ofiary bądź sprawcy.

Odkrycia dokonali holenderscy naukowcy. Opracowali metodę, w której krew jest podstawą do określenia wieku osoby, od której ona pochodzi. Naukowcy nie są jednak w stanie określić dokładnego roku urodzenia danej osoby, ale są w stanie wskazać jej wiek w granicy błędu do 10 lat. Ta metoda zdecydowanie ułatwi pracę kryminologom. Krew jest dla nich bardzo cennym dowodem. Na podstawie DNA i grupy krwi specjaliści są w stanie zawęzić grupę podejrzanych. Nowe narzędzie pomoże im jeszcze bardziej zdefiniować ten krąg.

Kluczową rolę w danej metodzie grają limfocyty T. Ten rodzaj limfocytów jest związany z odpornością organizmu, jego zadaniem jest niszczenie obcych komórek w organizmie. Za pomocą receptorów wyczuwają intruzów w postaci bakterii czy wirusów. Dane receptory powstają w wyniku rekonfiguracji DNA limfocytów. Podczas wykształcania się receptorów powstają komórki DNA w postaci niewielkich kółek. I to właśnie one służą do rozpoznania wieku. Im człowiek starszy tym mniej ma w limfocytach tych okrągłych komórek. Na podstawie ich ilości specjaliści są w stanie określić granice wiekowe osoby, od której pochodzi krew.