W 2013 wzrośnie płaca minimalna

wzrost placy minimalnej

Customek (Flickr)

Od stycznia 2013 w górę pójdzie płaca minimalna. Stawka zmieni się z 1500 złotych na 1600 zł. Oznacza to większe koszty dla pracodawców, ale też osób zakładających jednoosobową firmę.

W lipcu nad wielkością podwyżki, w ramach Komisji Trójstronnej,  debatował rząd, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców prywatnych. Nie doszło jednak do porozumienia i zgodnie z prawem w takiej sytuacji (gdy do 15 lipca nie osiągnięto konsensusu), rząd jest zobowiązany do 15 września rozporządzeniem ustalić wysokość minimalnej płacy.

Resort finansów wyliczył, iż w 2013 roku minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 1,6 tys. zł. Takiej decyzji można się więc spodziewać. Związki zawodowe proponowały wyższą stawkę, nawet 1676 zł. Oponowali zarówno przedsiębiorcy, jak i rząd, wskazując na fakt, że obecny stan gospodarki i rynku pracy nie pozwalają na większe podwyżki płac. W tej sprawie swoje stanowisko zajął Donald Tusk:

„Zgadzam się, że windowanie płacy minimalnej, szczególnie w sytuacji, kiedy wzrost gospodarczy jest mniejszy, może pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć na wzrost bezrobocia i staram się to tłumaczyć naszym partnerom, chociaż nie ulega wątpliwości, że płaca minimalna w Polsce nie jest jakoś wygórowana”

Wzrost płacy minimalnej to nie tylko większe koszty dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby na takiej płacy. To również większa składka ZUS dla przedsiębiorców startujących z jednoosobową działalnością gospodarczą. Przez dwa lata przysługuje im preferencyjna wysokość składki, która jest wyliczana na podstawie poziomy płacy minimalnej (podstawą wymiaru składki jest kwota nie mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia).

[źródło informacji: onet.pl, ekonomia24.pl]

The following two tabs change content below.