Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Deweloperzy pod kontrolą

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym decyzję podejmujemy najczęściej na podstawie planów, wizualizacji i folderów reklamowych. Tak naprawdę więc umowy podpisujemy w ciemno.

Takie praktyki umożliwiają deweloperom działanie na granicy prawa. Dlatego z punktu widzenia kupującego bardzo ważne są kontrole stosowanych wzorów umów przeprowadzane przez Urząd Ochrony  Konkurencji i Konsumentów.

Jak wynika z danych za ostatnie sześć miesięcy deweloperzy najczęściej dopuszczają się błędnych zapisów dotyczących na przykład podwyższenia ceny lokalu w przypadku zmian wskaźników określonych przez przedsiębiorcę, ale równocześnie nie zapewniała możliwości odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem o wszelkich zmianach konsument powinien być powiadamiany i powinien mieć prawo do ewentualnej rezygnacji z umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Kolejne nieprawidłowości dotyczyły rozliczeń między stronami umowy w przypadku odstąpienia od niej. W umowach była mowa jedynie o tym, że deweloper zwróci klientowi jedynie nominalną wartość wpłaty – bez odsetek, co jest niezgodne z obowiązującym prawem.

W umowach niektórych deweloperów pojawiają się też, niemające odzwierciedlenia w obowiązującym prawie, paragrafy mówiące o rozwiązaniu umowy bez okresu jej wypowiedzenia w przypadku zwłoki we wniesieniu wpłaty.

Stosowanie niedozwolonych praktyk przez deweloperów naraża ich na poważne sankcje finansowe.