Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Formalności załatwisz szybcej

1 lipca 2011 roku będzie przełomowym dniem dla polskiej biurokracji. Zniesienie barier administracyjnych zmniejszy kolejki w urzędach i zaoszczędzi nerwów petentom.

Wszystko dzięki ułatwieniom, jakie wprowadzają nowe przepisy. Dzięki nim załatwienie sprawy w urzędzie będzie wymagało jedynie oświadczeń, a nie urzędowych zaświadczeń, a także kserokopii niektórych dokumentów, a nie ich oryginałów lub poświadczonych odpisów.

Od jutra wszyscy, którzy będą składali jakiekolwiek w wnioski w dowolnych urzędach, jako załączniki będą mogli wykorzystać napisane przez siebie deklaracje dotyczące m.in. niekaralności, wysokości dochodów, posiadaniu numeru REGON czu zatrudnieniu. Oświadczenia petentów niepotwierdzane urzędowo zastąpią funkcjnujące dotychczas zaświadczenia, jakie wydawane były przez uprawnione do tego organy. W przypadku wątpliwości, co do ich wiarygodności, weryfikację będzie mógł przeprowadzić przyjmujący wniosek urzędnik.

Takie rozwiązanie, możliwe w 220 przypadkach, to nie tylko zaoszczędzony czas zarówno petentów, jak i urzędników. Dla tych pierwszych to także spora oszczędność. Koszt wydania niektórych zaświadczeń sięgał nawet kilkudziesięciu złotych.

To nie koniec udogodnień. Nowa ustawa dopuszcza także zarejestrowanie działalności gospodarczej przez internet. Tym sposobem będzie można także zgłosić płatnika składek do ZUS, wystąpić o nadanie numeru REGON.

Nowe przepisy zdecydowanie ucywilizują reguły współpracy między urzędami a petentami. Zlikwidują nieuzasadnione wymagania, jakie do tej pory musiał spełniać obywatel chcąc rozwiązać nawet najmniejszy problem. Dzięki temu wiele spraw uda się załatwić od ręki.