Kredyt na lokal użytkowy a kredyt na mieszkanie

Te dwa typy linii kredytowych mocno się od siebie różnią. Głównie za sprawą tego, iż kredyt na lokal użytkowy zazwyczaj jest udzielany firmie, a nie osobie fizycznej.

Dlatego zanim bank podejmie decyzję, będzie badał kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym jego zdolność kredytową. Ten proces ma inny przebieg w każdym przypadku i jest zależny od wielu czynników. Cena pożyczki, ale też jej wysokość nie są sztywno ustalone, zmieniają się zależnie od wykonanych przez bank kalkulacji. Jeśli pieniądze mają być przeznaczone na inwestycję, która w istotny sposób ma wpłynąć na sytuację finansową firmy, pożyczkodawca może zażądać biznesplanu i na jego podstawie przeprowadzi analizę. Złe rokowania mogą stać się przyczyną odrzucenia wniosku, nawet w przypadku, gdy kredytobiorca w danym momencie radzi sobie bardzo dobrze.

Istotne jest też, czy lokal użytkowy będzie przeznaczony na produkcję lub inną działalność mogącą być uciążliwą dla okolicznych mieszkańców. W takiej sytuacji bank zażąda większej ilości dokumentów (m.in. pozwolenia i koncesje). Jeżeli inwestycja jest nabywana pod wynajem, kredytodawca traktuje to jako sytuację o podwyższonym ryzyku. Generalnie należy przyjąć takie założenie, iż zasady udzielania kredytów na lokale użytkowe są bardziej rygorystyczne niż dla lokali mieszkalnych.

Sposobem na ułatwienie procedur i zwiększenie swoich szans jest nabycie mieszkania lub budowa domu z wydzieloną przestrzenią użytkową. Do takiej sytuacji większość banków stosuje standardowe zasady dla kredytów na lokale mieszkalne. Różnice w kosztach mogą się pojawić zależnie od tego, jaki procent zajmie powierzchnia użytkowa w całej nieruchomości.

The following two tabs change content below.