Mniejsze prawa komorników – zmiany w kodeksie

prawo

Scott*(flickr)

Zgodnie z nowelizacją ustawy od dnia 18 września 2014 egzekucji komorniczej nie podlegają przedmioty należące do osoby niepełnosprawnej lub jej członka rodziny, które służą jako niezbędne do funkcjonowania.

Do takich przedmiotów można zaliczyć, dość drogie wózki inwalidzkie, wszelkie aparaty medyczne oraz inne narzędzia, ułatwiające wykonywanie zwykłych, życiowych czynności. Co to zatem oznacza? Tego rodzaju przedmioty nie będą mogły zostać zabrane i zlicytowane na zaspokojenie należności wynikających z zadłużenia. Dotychczas były licytowane w tym celu, ale jak stwierdzono w nowelizacji ustawy, nie stanowią one dobra luksusowego, ale jedynie pomagają przy zwykłym funkcjonowaniu.

Nowa ustawa ma za zadanie chronić osoby dotknięte niepełnosprawnością, gdyż ta grupa społeczna najczęściej jest dotknięta dość dużym ubóstwem, ale także posiadane przez nią urządzenia i narzędzia potrzebne do życia mają za zadanie wyłącznie pomagać w życiu i sprawiać, aby było ono jak najbardziej zbliżone do normalnego. Jak powszechnie wiadomo ceny takich urządzeń są dość wysokie. Zdarzają się więc takie sytuacje, że osoby które są zmuszone się w nie zaopatrzyć na własny użytek muszą się wcześniej zadłużyć, a potem mają problem ze spłatą zobowiązania z powodu niskich dochodów, co skutkuje nakazami sądowymi i egzekucjami komorniczymi.

Nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta RP w połowie sierpnia, dlatego już teraz zaczęła obowiązywać. Zapewnia ona większą swobodę dla osób niepełnosprawnych, a jednocześnie ogranicza prawa komorników, zmuszając ich do poszukiwania innych rozwiązań w danej sytuacji.

Przepisy zostały także ujednolicone w prawie cywilnym oraz administracyjnym, a wcześniej występowały różnice między nimi. W tej chwili wierzyciele nie przeprowadzający zajmowania mienia z urzędu, ale prywatne firmy windykacyjne mają takie samo prawo, jak ci działający z ramienia sądu.