Szefowa MFW ostrzega przed ryzykiem recesji w strefie euro

MFW ostrzega przed recesją w strefie euro

Christine Lagarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, apeluje do rządów o poważne traktowanie zaleceń przeprowadzania reform oraz zwiększania inwestycji, ponieważ dotychczasowe zaniechania wielu z nich mogą doprowadzić do powrotu recesji. Wypowiedź szefowej MFW padła na odbywających się co pół roku w Waszyngtonie wspólnych zgromadzeniach przedstawicieli Funduszu, Banku Światowego i ministrów finansów państw członków MFW.

Ociąganie się z wprowadzaniem reform, słaby wzrost gospodarczy, rosnące bezrobocie i zadłużenie, wszystko to powoduje, iż globalna gospodarka zwalnia, a to z kolei zmusza MFW do obniżania prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego. I tak w 2014 roku został on obniżony do poziomu 3,3 procent, a prognozy dotyczące 2015 roku zakładają wzrost 3,8 procentowy. Fundusz ostrzega przede wszystkim kraje strefy euro, Japonię i kraje aspirujące do grona gospodarek rozwiniętych, takie jak Brazylia.

Christine Lagarde oświadczyła, że zalecenia Funduszu nie zmieniły się od tych prezentowanych przez nią sześć miesięcy temu, ale stały się zdecydowanie bardziej pilne. Przyznała tym samym o zbyt optymistycznych założeniach sprzed pół roku co do rozwoju globalnej gospodarki. Krokiem w dobrym kierunku określiła plany Europejskiego Banku Centralnego, którego dyrektor zapowiedział skupowanie pakietów instrumentów dłużnych banków w celu pobudzenia europejskiej gospodarki, a tym samym zwiększenia rekordowo niskiej inflacji, utrzymującej się już od dłuższego czasu. Jeśli mimo tego sytuacja nie ulegnie poprawie, Fundusz zaleca podjęcie przez EBC kolejnych kroków, takich jak skupowanie obligacji rządowych. Zalecenia dotyczą też większego inwestowania w projekty infrastrukturalne i reformę rynków pracy w poszczególnych krajach.

Jedynym rynkiem o stabilnej sytuacji gospodarczej według MFW pozostaje obecnie gospodarka Stanów Zjednoczonych.