Odwrócona hipoteka – czy sprawdza się w Polsce?

Polacy mają dość tradycyjne podejście do nieruchomości. Przeważnie zapisują je bliskim w spadku tak, by własność pozostała w rodzinie. Czy w takiej sytuacji może sprawdzić się odwrócona hipoteka?

W Stanach Zjednoczonych czy w Japonii to praktyka stosowana z powodzeniem od lat. W Europie podchodzi się do niej jeszcze dość sceptycznie. W Polsce jest ona korzystna dla emerytów powyżej 62 roku życia, którzy mają niskie świadczenia i nie mogą liczyć na pomoc rodziny. Bardziej skłonni takiemu rozwiązaniu są na pewno mieszkańcy miast niż wsi, ponieważ system posagowy jest tu mniej widoczny. Mogłaby być również źródłem przychodu dla osób, które żyją samotnie lub dla małżeństw bezdzietnych. Odwrócona hipoteka to sposób na trwałe zabezpieczenie finansowe aż do śmierci.

Mogą skorzystać z niej emyryci, którzy posiadają dom na własność. Odwrócona hipoteka jest dokładnym odbiciem zwykłej hipoteki.  W tym przypadku klient banku zrzeka się swojej nieruchomości na korzyść banku. Prawa własności do lokalu na bank przechodzą jednak dopiero po śmierci właściciela mieszkania. W zamian w ramach odwróconej hipoteki bank wypłaca mu comiesięczne wynagrodzenie lub całość kredytu albo też otwiera mu linię kredytową o określonym limicie.

Dla banku to trwała inwestycja w nieruchomość. Po przejęciu do niej praw bank może sprzedać nieruchomość. Jeśli jej cena przewyższy wartość kredytowania, nadwyżka trafi do spadkobierców pierwszego właściciela mieszkania.