Odwrócona hipoteka uratuje budżet emerytów

Odwrócona hipoteka

ryanrocketship (Flickr)

Odwrócony kredyt hipoteczny jest pomysłem na podreperowanie budżetu przyszłego emeryta. Polega on na tym, że bank wypłaca seniorowi określoną kwotę zabezpieczoną hipoteką na nieruchomość.

Z uwagi na spodziewany bardzo niski poziom przyszłych emerytur, odwrócona hipoteka może się okazać ratunkiem dla wielu osób. Według szacunków powiększy ona budżet seniorów o 20 do 50% uzyskiwanych przez nich świadczeń emerytalnych. Kwota zależeć będzie od wartości nieruchomości, wieku kredytobiorcy oraz jego płci, jako że statystycznie kobiety żyją dłużej i uzyskają niższą miesięczną wypłatę. Po śmierci kredytobiorcy własność nieruchomości zostaje przeniesiona na bank. Ze względu na to, że jest ona postrzegana jako efekt życiowego dorobku oraz przedmiot dziedziczenia, spadkobiercy będą mieli możliwość spłaty zadłużenia i zachowają prawa do nieruchomości. W drugim wariancie to bank ją sprzeda, spadkobiercy zaś otrzymają różnicę między wartością nieruchomości a kwotą zadłużenia.

Projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym w styczniu 2011 roku trafił pod obrady Rady Ministrów. Ustawa ma stworzyć ramy legislacyjne dla nowego produktu finansowego. „Odwrócona hipoteka powinna być stosowana i oferowana przez ściśle kontrolowane i nadzorowane instytucje, takie jak banki. Jest to obszar, w którym klienci podejmują decyzje dotyczące znacznego majątku, często dorobku całego życia. Konieczne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości takich transakcji.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.