Targi Dobrych Praktyk CSR (informacja prasowa)

Targi Dobrych Praktyk CSR już w środę! Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na Targi Dobrych Praktyk CSR.

Odbędą się one 20 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w godzinach 10-18.

Celem organizowanych po raz trzeci Targów Dobrych Praktyk CSR jest upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) zarówno wśród przedstawicieli sektora biznesu, jak i wśród szerokiego grona interesariuszy: pracowników, konsumentów, dostawców, studentów, akademików, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych.

Uczestniczące w targach firmy podzielą się swoim doświadczeniem i zaprezentują swoje działania w obszarze CSR. Przedstawionych zostanie kilkadziesiąt inicjatyw realizowanych przez przedsiębiorstwa w obszarach związanych z miejscem pracy, rynkiem, społeczeństwem oraz środowiskiem naturalnym, jak również ze sferą zarządzania i raportowania.

Do odwiedzenia targów zapraszamy wszystkich, którzy ze względów zawodowych lub hobbystycznych zainteresowani są zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. W szczególności polecamy je:

 

  • menedżerom na co dzień zajmujących się tematyką CSR, jak również menedżerom ds. zasobów ludzkich, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, marketingu, osobom zajmującym się aspektami środowiskowymi
  • konsumentom
  • organizacjom pozarządowym
  • małym i średnim przedsiębiorstwom
  • studentom
  • pracownikom akademickim

Uczestnicy Targów będą mogli wziąć udział w seminariach prowadzonych przez ekspertów społecznej odpowiedzialności biznesu na temat: odpowiedzialnej utylizacji i recyklingu, odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów naturalnych, odpowiedzialnej konsumpcji oraz zrównoważonych inwestycji infrastrukturalnych.

Gościem specjalnym Targów Dobrych Praktyk CSR będzie John Grant – światowy autorytet w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, ekspert w zakresie zrównoważonego marketingu oraz autor książki „The Green Marketing Manifesto”, docenionej nie tylko za wartość merytoryczną, ale również za produkcję z najwyższą dbałością o poszanowanie środowiska naturalnego. Najnowsza książka jego autorstwa, zatytułowana „Co-opportunity„, dotyczy Zrównoważonego Rozwoju 2.0 (Sustainability 2.0). Grant wygłosi otwarty wykład pt. „Green marketing and sustainable innovation”, który odbędzie się w języku angielskim.

Wszyscy odwiedzający targi będą mogli przynieść elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tak, aby został on poddany właściwemu recyklingowi.

Udział w Targach Dobrych Praktyk CSR dla odwiedzających jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat Targów Dobrych Praktyk CSR można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: www.targiCSR.pl.

The following two tabs change content below.