Zielone światło dla gazu łupkowego

PE za gazem łupkowym

wcn247 (Flickr)

Zwolennicy gazu łupkowego odnieśli sukces w Parlamencie Europejskim – komisja ds. energii i przemysłu przyjęła raport korzystny dla perspektyw eksploatacji łupków.

Przewaga głosów była niewielka – z 55 europosłów zasiadających w komisji 32 wyraziło swoje poparcie. Jednak ważne jest symboliczne znaczenie tego zwycięstwa, jako że w Unii Europejskiej nastawienie wobec eksploatacji gazu łupkowego nie jest zbyt entuzjastyczne. Zatwierdzenie korzystnego raportu daje szansę na to, iż podczas przyszłych głosowań w Parlamencie Europejskim łupki znajdą wystarczające grono zwolenników.

W raporcie podkreślono znaczenie gazu łupkowego dla europejskiej gospodarki oraz ciężką do przecenienia rolę, jaką może on odegrać w dywersyfikacji źródeł energii, a tym samym w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Dla poparcia tych tez powoływano się m.in. na wpływ łupków na gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Argumenty te nie trafiają do przeciwników, rekrutujących się spośród Zielonych oraz liberałów. Część z nich domaga się drastyczniejszych obostrzeń zasad eksploatacji, część zaś opowiada się za całkowitym zakazem wydobywania gazu łupkowego. Raport krytykują za jednostronne spojrzenie, nie uwzględniające aspektów środowiskowych oraz społecznych.

Jutro (w środę, 19 września) odbędzie się głosowanie komisji nad raportem dotyczącym wpływu eksploatacji złóż gazu łupkowego na środowisko. Następnie, jeszcze w tym roku, obydwa raporty będą poddane pod głosowanie całego Parlamentu Europejskiego.

[źródła informacji: forsal.pl, polskatimes.pl]

The following two tabs change content below.