Turnusy rehabilitacyjne zwolnione z VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie VAT, zgodnie z którym turnusy rehabilitacyjne będą zwolnione z podatku VAT.

Ulga miałaby obowiązywać niezależnie od tego, czy turnus będzie organizowany przez zakład opieki zdrowotnej czy inny podmiot. Jest to więc powrót do stanu rzeczy obowiązującego do końca 2010 roku. Z początkiem 2011 w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT, zgodnie z którą zwolnieniem z VAT przestała być objęta rehabilitacja organizowana przez podmioty inne niż ZOZ. Oznaczało to objęcie 23% stawką podatku, co oczywiście taką działalność czyniłoby nieopłacalną.

Ministerstwo Finansów koryguje w ten sposób błąd popełniony w ustawie, gdyż, jak samo przyznaje, intencje były inne. Wolne od VAT miały być i będą usługi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ulga obejmie turnusy organizowane przez wszystkie podmioty (osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki organizacyjne), które prowadzą działalność na rzecz niepełnosprawnych od przynajmniej dwóch lat i są ujęte w rejestrze wojewódzkim. Zwolnienie dotyczy także usług komplementarnych, związanych z organizacją turnusów, takich jak wyżywienie, noclegi, dostawa towarów itp. Co istotne, mimo że rozporządzenie dopiero wejdzie w życie, będzie miało moc wsteczną – regulacje w nim zawarte będą działały od 1 stycznia bieżącego roku, tak więc płatnicy VAT mogą skorygować swoje deklaracje (chociaż nie będzie to obowiązkowe).

Według ekspertów rozporządzenie jest zgodne z przepisami UE i nie powinno wchodzić z nimi w konflikt.