40-godzinny tydzień pracy dla nauczycieli?

zmiany w Karcie Nauczyciela

macaroononastick (Flickr)

Jutro (25 kwietnia) organizacje samorządowe chcą przedstawić projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela. Samorządowcy mają nadzieję, że ich propozycje zostaną przyjęte przez posłów i zostaną skierowane  do dalszych prac w parlamencie.

Proponowane zmiany mają skorygować obecnie obowiązujące zapisy Karty Nauczyciela, które według samorządowców nie spełniają swojej roli – nie mają wpływu na wysokość zarobków, ani na politykę kadrową w szkołach.

Niektóre z elementów nowelizacji to:

  • 40-godzinny tydzień pracy
  • skrócenie urlopów z 78 do 52 dni roboczych
  • likwidacja dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
  • zapisy z Karty Nauczyciela mają dotyczyć tylko nauczycieli wykonujących pracę dydaktyczną, regulacje zasad pracy dyrektora miałyby zostać przeniesione do ustawy o systemie oświaty
  • podwyższenie pensum do 20 godzin
  • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy poza godzinami lekcyjnymi
  • stworzenie samorządom możliwości łączenia szkół, także tych samych typów

Spodziewany jest opór środowiska nauczycielskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego już zapowiedział, iż do większości propozycji samorządowców będzie miał krytyczny stosunek.