40-godzinny tydzień pracy dla nauczycieli?

zmiany w Karcie Nauczyciela

macaroononastick (Flickr)

Jutro (25 kwietnia) organizacje samorządowe chcą przedstawić projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela. Samorządowcy mają nadzieję, że ich propozycje zostaną przyjęte przez posłów i zostaną skierowane  do dalszych prac w parlamencie.

Proponowane zmiany mają skorygować obecnie obowiązujące zapisy Karty Nauczyciela, które według samorządowców nie spełniają swojej roli – nie mają wpływu na wysokość zarobków, ani na politykę kadrową w szkołach.

Niektóre z elementów nowelizacji to:

  • 40-godzinny tydzień pracy
  • skrócenie urlopów z 78 do 52 dni roboczych
  • likwidacja dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
  • zapisy z Karty Nauczyciela mają dotyczyć tylko nauczycieli wykonujących pracę dydaktyczną, regulacje zasad pracy dyrektora miałyby zostać przeniesione do ustawy o systemie oświaty
  • podwyższenie pensum do 20 godzin
  • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy poza godzinami lekcyjnymi
  • stworzenie samorządom możliwości łączenia szkół, także tych samych typów

Spodziewany jest opór środowiska nauczycielskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego już zapowiedział, iż do większości propozycji samorządowców będzie miał krytyczny stosunek.

The following two tabs change content below.