90% wierzących, 40% praktykujących

Kościół - statystyki

Polek (Flickr)

Polska jest uważana za bastion katolicyzmu – od lat 90% społeczeństwa deklaruje się jako wierzący. Jednak statystyki uczestnictwa w niedzielnej mszy wypadają marnie. Tylko 40% wiernych to osoby praktykujące.

Statystyki za 2011 rok zostały ujawnione przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Zliczani byli wierni należący do ponad 10 tysięcy parafii, z pominięciem dzieci w wieku do lat 7 oraz osób obłożne chorych. Wynik 40% oznacza dziesięcioprocentowy spadek zanotowany w ciągu ostatnich 20 lat – jeszcze w latach 80. odsetek uczęszczających do kościoła wynosił 50%. Do 2008 roku spadł do poziomu 40,4%. W ostatnich latach zmiany nie były już duże.

Socjologowie dostrzegają kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Młodzi nie mają zaszczepionego zwyczaju uczestniczenia w praktykach religijnych, sporo osób wyjechało za granicę. Duże znaczenie przypisuje się też laicyzacji społeczeństwa i liberalnym przemianom.

Co interesujące, spadek liczby osób praktykujących występuje równocześnie ze wzrostem liczby tych, którzy przystępują do komunii – od 1990 komunię przyjmuje 5% więcej wiernych.

The following two tabs change content below.