Coraz większe zaległości wobec fiskusa

rosną zaległości w podatkach

Kryzys gospodarczy coraz bardziej daje się we znaki polskiej gospodarce. Widać to po kondycji rodzimych przedsiębiorstw – rośnie liczba firm zalegających z podatkami.

Zaległości wobec fiskusa rosną i, jak szacuje Ministerstwo Finansów, w tym roku również będą rosły. Według kalkulacji resortu w 2012 zaległości z tytuły podatku PIT wyniosą 750 mln zł, a nieuregulowane zobowiązania z tego tytułu w przyszłym roku będą jeszcze większe i osiągną pułap 1 mld zł. Oznacza to, że łącznie obywatele będą winni państwu 5,27 mld zł niezapłaconego PIT-u. Z kolei suma zaległości w VAT wyniesie ponad 15 mld zł, stanowiąc ok. 2/3 całkowitej kwoty zadłużenia firm u fiskusa (23,2 mld zł).

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest coraz większe spowolnienie gospodarcze. Firmy mają problemy z płynnością finansową, wywołane głównie zatorami płatniczymi. Najgorsza sytuacja jest w branży produkcyjnej, w budownictwie i handlu – w tych sektorach gospodarki w 2012 roku ogłoszono najwięcej upadłości (28% w produkcji, 24% w budownictwie oraz 23% w handlu). Ograniczona akcja kredytowa i słabnący popyt na mieszkania sprawia, iż do wyliczonego grona najprawdopodobniej dołączą deweloperzy.

Mimo negatywnych sygnałów, Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2013 roku dochody z tytułu PIT wzrosną o 6%, a z tytułu VAT o 4%. Nie przewiduje też zbyt wielkich zaległości w CIT, jako że firmy nie wypracują dochodów, więc nie będą płaciły od nich podatku.

[źródło informacji: dziennik.pl, wyborcza.biz]

The following two tabs change content below.