E-klasa w Poznaniu

W poznańskim Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego utworzono klasę, w której podstawowym narzędziem edukacji jest komputer. Notebooki w dużym stopniu zastąpią podręczniki i zeszyty.

E-klasa powstała z inicjatywy dyrektora szkoły, pana Sławomira Eliksa. Idea jest taka, aby rozwijać wśród uczniów zainteresowanie nowymi technologiami, a jednocześnie naukę wszystkich przedmiotów uczynić atrakcyjniejszą. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu zwykłego, papierowego tekstu animacjami, nagraniami i prezentacjami.

Poza tym uczniom udostępniono platformę e-learningową. Dzięki niej uczniowie mogą wykonywać zadania i kontaktować się z nauczycielami także spoza szkoły. Ma to zastosowanie między innymi przy pracach domowych. Za pośrednictwem systemu jest też udostępniana część materiałów edukacyjnych. Dzięki temu młodzież będzie traciła mniej czasu na robienie notatek.

Uczestnicy e-klasy komputery mogą również wykorzystywać do wykonywania wirtualnych eksperymentów, chociażby chemicznych, z udziałem niebezpiecznych substancji.

Warunkiem przyjęcia do zinformatyzowanej grupy były dobre wyniki w nauce oraz umiejętność sprawnego radzenia sobie z komputerem.

The following two tabs change content below.